NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
standard DES
Symetrický algoritmus pro šifrování dat, např. pro ochranu hesel při vzdáleném přístupu ke službám sítě. Využívá 56-bitový symetrický klíč na šifrování 64-bitových bloků dat.
[DOSTÁLEK-2001]
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[TECHENC]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000558.htm ]