NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
strukturální interoperabilita
Strukturální interoperabilita vyjadřuje strukturu metadat. Strukturální interoperability se dosáhne pomocí datového modelu pro specifikaci sémantických schémat, takže se mohou aplikovat společně (např. RDF).
[GLOSS-DCMI]
[D-LIB]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000559.htm ]