NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
strukturální metadata
Metadata definující vnitřní organizaci digitálního objektu. Jsou nezbytná pro zobrazení a navigaci tohoto objektu.
[GLOSS-DCMI]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000560.htm ]