NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
syntaktická interoperabilita
Vyjádření struktury metadat umožňující syntakticky kombinovat datové prvky z různých schémat, slovníků a jiných nástrojů. Syntaktické interoperability se dosáhne vyznačením dat podobným způsobem, takže je možné sdílet data v různých systémech.
[GLOSS-DCMI]
[D-LIB]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000561.htm ]