NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
syntaxe
Struktura nebo pořadí prvků v jazykovém vyjádření. Používá se v programovacích i v přirozených jazycích. Obvykle se syntaxí míní pořadí slov. Syntaxe v programovacích jazycích může být velmi pevná (např. většina jazyků assembler) nebo méně pevná (v jazycích používajících parametry klíčových slov, která mohou být vyjádřena v libovolném pořadí). U metadat vyjadřuje syntaxe formu a strukturu, jimiž se metadatové prvky kombinují. V případě Dublin Core vyjadřuje syntaxe formu a strukturu kombinace metadatových prvků a jejich složek pro vytvoření metadatového záznamu.
[GLOSS-DCMI]
[WHATIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000562.htm ]