NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tag
identifikátor pole
Řetězec znaků, který slouží pro identifikaci určitého strukturálního elementu v textu (např. záznamu nebo pole).
[MUSCIANO-2000]
[ŘÍHA-2002]
[SKLENÁK-2001A:506]
[GLOSS-ISO]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000563.htm ]