NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
TEI
kódování TEI
Metadatové schéma pro popis internetových zdrojů obsahující popisné a deklarativní informace, které vytvářejí elektronickou "titulní stránku" připojenou v záhlaví elektronického textu odpovídajícího struktuře TEI. Schéma zahrnuje obecné pokyny pro přípravu a výměnu elektronických textů, zejména v oblasti výzkumu a vývoje. Používá se též pro kódování literárních děl (TEI DTD ve formátu SGML). Záhlaví obsahuje čtyři základní složky: popis souboru, popis kódování, popis profilu a popis změn.
[GLOSS]
[GLOSS-DCMI]
[ISBD(ER)-1998:7]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000565.htm ]