NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
typy internetových zdrojů
internet media types, IMT, Internet media types
Soubor termínů popisujících typy elektronických zdrojů přístupných na internetu. Používá se jako schéma pro kódování prvku označujícího formu dokumentu v souboru prvků Dublin Core. Typy internetových zdrojů jsou definovány v seznamu DCMI Type Vocabulary, který poskytuje obecný výčet schválených termínů, jež se mohou používat jako hodnoty prvku Typ zdroje pro identifikaci žánru zdroje. Jedná se o tyto typy zdrojů: sbírka, datový soubor, událost, obraz, interaktivní zdroj, služba, software, zvuk, text.
[GLOSS-DCMI]
[DCMITYPE]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000566.htm ]