NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
URI
univerzální identifikátor zdroje, unifikovaný identifikátor zdroje
Obecný soubor pojmenování a adres internetového zdroje skládající se z řetězce znaků, který odkazuje na zdroj dostupný na World Wide Web. Slouží jako jednoduchý a rozšiřitelný prostředek k jednoznačné identifikaci libovolného zdroje s libovolným obsahem (textový dokument, obrazy či grafika, zvukový záznam, animovaný obrázek, software atd.). Rozlišují se dva typy URI: URL a URN.
[SKLENÁK-2001A:356-364]
[GLOSS]
[GLOSS-DCMI]
[RFC 2168]
[RFC 2396]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000567.htm ]