NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
URL
unifikovaný lokátor zdroje, univerzální lokátor zdroje
Standardizovaný formát lokalizace zdrojů na internetu. Nejznámější a nejrozšířenější typ URI, nemá ovšem funkci trvalého identifikátoru. URL slouží pro různé typy služeb internetu (HTTP, FTP, Telnet, Gopher atd.). Specifikuje jméno a typ zdroje, hostitelský počítač, adresář, kde lze zdroj nalézt, a přenosový protokol potřebný pro použití zdroje. Tentýž zdroj může být prezentován na internetu na více adresách a přístupný pod různými protokoly.
[SKLENÁK-2001A:198-363]
[ISBD(ER)-1998:13]
[GLOSS]
[GLOSS-DCMI]
[RFC 2718]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000568.htm ]