NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
URN
unifikovaný název zdroje, univerzální název zdroje
Standardizovaný formát identifikace zdrojů na internetu, který slouží k trvalému a jednoznačnému určení zdroje nezávisle na jeho umístění (bez ohledu na jméno domény nebo serveru). URN je složené jméno, které se skládá ze jména identifikační autority a identifikátoru objektu přiřazeného touto autoritou. Specifický obsah identifikátoru může být strukturovaný a srozumitelný i pro uživatele, pokud zná pravidla přiřazování identifikátoru v rámci dané identifikační autority.
[SKLENÁK-2001A:356-366]
[GLOSS]
[GLOSS-DCMI]
[RFC 2141]
[RFC 2288]
[RFC 3188]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000569.htm ]