NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vertikální portál
vortál (ciz., neol.)
Specializovaný portál zpřístupňující informační zdroje zaměřené na určitou cílovou skupinu uživatelů, která může být vymezena např. geograficky nebo tematicky.
[WHATIS]
[WEBOPEDIA]
[TECHENC]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000570.htm ]