NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vložená metadata
Metadata uložená a udržovaná v rámci objektu, který popisují. Vložená metadata jsou vytvořena současně s vytvořením zdroje, často autorem zdroje. Vložená metadata jsou opakem samostatných metadat.
[GLOSS-DCMI]
[D-LIB]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000571.htm ]