NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
webové sídlo
website (ciz.), webová prezentace
Soubor souvisejících webových dokumentů, které vytvářejí systém sloužící k prezentaci informací určitého subjektu v rámci služby WWW. Úvodním dokumentem website je domovská stránka (homepage).
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000574.htm ]