NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Z39.50
protokol Z39.50
Protokol pro vyhledávání informací v rámci knihovních aplikací, standard NISO (National Information Standards Organisation, USA). Je určen speciálně pro podporu vyhledávání z distribuovaných serverů. V architektuře OSI je na úrovni aplikační vrstvy. Umožňuje provádět z aplikace na jednom počítači dotazy do databáze na jiném počítači. V současnosti protokol oficiálně zaštiťuje Library of Congress (USA).
[SKLENÁK-2001A:496]
[GLOSS-DCMI]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000575.htm ]