NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
baud
Jednotka modulační rychlosti přenosu dat v asynchronním komunikačním kanále, zkratka Bd. Uvádí počet změn signálu za sekundu. Přenosová rychlost udávaná v bps (bits per second, počet bitů za sekundu; jednotka přenosové rychlosti sítě) je obvykle násobek baudu, např. modem s rychlostí 1 200 bps má přenosovou rychlost 300 Bd.
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[TECHENC]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000577.htm ]