NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bezpečné transakce
Online transakce, které kromě základní charakteristiky (nedělitelnosti) vykazují další vlastnosti bezpečnostního charakteru (soukromí, integrita, autentizace atd.). V prostředí internetu se používá zejména v kontextu elektronického obchodování. Vznikají různá řešení pro konkrétní aplikace (např. protokol SET pro finanční transakce), pro určité služby (protokoly S-HTTP a HTTPS pro komunikaci klient/server u WWW, S-MIME pro elektronickou poštu) nebo řešení obecná (protokol SSL).
[NETLINGO-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000579.htm ]