NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bit
Základní jednotka informace, nejmenší množství informace, které může být zpracováno nebo přeneseno; číslice dvojkové číselné soustavy, která může nabývat hodnot 0 a 1 (ano/ne, pravdivý/nepravdivý).
[HLAVENKA-1997:48]
[ODLIS]
[ŘÍHA-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000581.htm ]