NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bitmapa
bitová mapa
Jeden ze způsobů reprezentace obrazu v paměti počítače. Každý bod obrazu je v dané mřížce vyjádřen určitým počtem bitů (pro černobílé obrázky postačuje jeden bit, pro obrázky s šestnácti odstíny čtyři bity apod.).
[HLAVENKA-1997:48]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000582.htm ]