NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bitmapová grafika
rastrová grafika
Způsob počítačového zpracování obrazové informace, s níž se pracuje jako s mřížkou složenou z obrazových prvků - bodů (pixelů). Pixel je jeden bod v pravoúhlé síti bodů. Obrazová informace je zaznamenávána a uchovávána jako soubory bitů v paměťových místech odpovídajících obrazovým prvkům na obrazovce. Tento typ grafiky je používán grafickými programy, které s obrázkem nakládají jako se souborem bodů a nikoliv tvarů. Protikladem je vektorová grafika.
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[TECHENC]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000583.htm ]