NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
booleovský výraz
booleovská kombinace, booleovské spojení
Rešeršní dotaz vytvořený logickým spojením vyhledávacích výrazů (slov nebo skupin slov) s využitím booleovských operátorů (a zpravidla také pomocných znaků - např. kulatých závorek).
[SEARCHENGINEWATCH-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000586.htm ]