NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
booleovský operátor
logický operátor
Operátor pro manipulaci s logickými hodnotami (pravda-nepravda, 1-0, apod.). Vyjadřuje logický vztah mezi dvěma vyhledávacími výrazy nebo prvky vyhledávání. K nejpoužívanějším patří AND (logický součin), OR (logický součet), NOT (negace) a XOR (exkluzivní OR). Operátor NOT je unární, ostatní jsou binární. Používají se v dotazovacích jazycích při formulaci složených dotazů.
[HLAVENKA-1997:53]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000587.htm ]