NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
byte
Paměťová jednotka, která je ekvivalentem osmi bitů. Násobky bytů slouží k měření velikostí - 1 KB (kilobyte) = 1024 bytů, 1 MB (megabyte) je přibližně milión bytů, 1 GB (gigabyte) je asi miliarda bytů atd. Tradiční násobky jsou mocninami 2, podle normy ISO/IEC 80000 lze však také používat násobky tisíců, pak 1kB = 1000 B apod.
[HLAVENKA-1997:61]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000588.htm ]