NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
CC
carbon copy
Kopie zprávy elektronické pošty zaslaná kromě adresátu dalšímu příjemci či příjemcům. Příjemci uvedeni jako CC jsou viditelní ostatním příjemcům uvedeným v hlavičkách To a Cc.
[HLAVENKA-2002]
[RENDA-2002]
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[TECHENC]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000589.htm ]