NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
chat
Označení služby umožňující komunikaci prostřednictvím počítače v reálném čase s jiným uživatelem sítě nebo se skupinou uživatelů. Komunikace může probíhat jen textově, ale i v audio nebo video podobě, může být dvoustranná nebo skupinová. Dříve to vyžadovalo použití specifického protokolu IRC (Internet Relay Chat), dnes to podporují i různé webové služby (např. formou chat rooms).
[CONNER-1999]
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000591.htm ]