NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ciphertext
Text převedený šifrováním do kódu. Zašifrovaný text je nečitelný, nebyl-li převeden prostřednictvím klíče do podoby otevřeného (nezašifrovaného) textu (plaintextu).
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000592.htm ]