NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
cookie
Informace, která vzniká při komunikaci mezi webovým serverem a klientem (webovým prohlížečem) a která se uchovává na vyhrazeném místě na straně klienta jako textový soubor. Soubor obsahuje údaje o klientovi (konfigurace, přihlašovací jméno, uživatelská nastavení prostředí aj.), jež mohou být využívány při opakovaném připojování k danému serveru. Jejich účelem je identifikace uživatele při prohlížení dalších stránek na serveru.
[CONNER-1999]
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000593.htm ]