NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dávkový režim
dávkové zpracování dat, dávkové vyhledávání
Režim zpracování, kdy jsou příkazy či celé úlohy (programy, procesy) předem seřazeny do určité posloupnosti, v níž se pak bez zásahu uživatele provádějí. Spuštění dávky může být provedeno uživatelem nebo automaticky při výskytu určité události (např. v určitý časový okamžik). V oblasti vyhledávání informací se používá pro periodické provádění trvalých dotazů, např. pro vyhledávání v přírůstcích databáze apod.
[HLAVENKA-1997:41]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000594.htm ]