NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dešifrování
Proces uvedení zašifrovaných (nebo zakódovaných) dat do jejich původní formy otevřeného textu.
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000595.htm ]