NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
digitální certifikát
Zpráva vydaná certifikační autoritou, jejímž účelem je ověřit totožnost podepisujícího subjektu (osoby nebo serveru) a ochránit digitálně podepsaný dokument. Certifikát je jednoznačně určen svým sériovým číslem a jménem certifikační autority. Obsahuje jméno, adresu a veřejný klíč vlastníka certifikátu, jméno, adresu a digitální podpis certifikační autority a informaci o době platnosti certifikátu.
[DOSTÁLEK-2001]
[ŘÍHA-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000596.htm ]