NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
digitální podpis
elektronický podpis
Technologie, která představuje elektronickou analogii vlastnoručního podpisu na tištěném dokumentu. Digitální podpis využívá autorizace dat na základě asymetrického šifrování. Podepisující uživatel zašifruje informaci svým soukromým klíčem a příjemce ji dešifruje uživatelovým veřejným klíčem, jehož pravost potvrzuje digitální certifikát. Digitální podpis zajišťuje autenticitu, integritu, nepopiratelnost a ukotvení v čase.
[DOSTÁLEK-2001]
[ŘÍHA-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 05 / 000000597.htm ]