NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
doménové jméno
Jméno počítače v internetu, entita uložená v tabulkách DNS. Doménové jméno se skládá z několika částí (domén) navzájem oddělených tečkami, počet částí není omezen. Doména zcela vlevo je nejvíce specifická, doména zcela vpravo je nejobecnější a označuje se jako top level doména (top level domain, TLD, např. cz,. com,. de apod.). Jeden počítač může mít více doménových jmen, ale dané doménové jméno smí být použito pouze pro jeden počítač. Doménová jména vycházejí z geografických a organizačních hledisek. Úplné doménové jméno počítače se nazývá plně kvalifikované (fully qualified domain name, FQDN). Doménový způsob adresování je pro uživatele srozumitelnější a snadněji zapamatovatelný. Protokoly užívané v internetu pracují interně s IP adresami. K převodům mezi oběma způsoby označení počítačů slouží služba DNS.
[ŘÍHA-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000601.htm ]