NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
domovská stránka
Označení úvodního (základního) HTML dokumentu, kterým se v prostředí služby WWW prezentuje určitý subjekt (organizace, firma, univerzita či jednotlivec). Pro uživatele WWW webová stránka, která se zobrazí po spuštění prohlížeče.
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000602.htm ]