NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dotaz podle příkladu
Metoda vyhledávání, kdy je použit jeden dokument nalezený předchozím dotazem jako vzorek pro následný dotaz. Touto metodou lze dosáhnout poměrně vysoké přesnosti.
[SEARCHENGINEWATCH-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000603.htm ]