NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
elektronická konference
moderovaná konference, maillist
Jedna z forem tematicky orientované skupinové komunikace v prostředí internetu, která je nadstavbou elektronické pošty. Uživatelé jsou v elektronické konferenci registrováni na základě svých adres elektronické pošty. Každý účastník má možnost zaslat do konference zprávu a příslušný software pro řízení distribuce souborů ji zpravidla automaticky rozešle všem přihlášeným. Výjimkou jsou tzv. moderované konference, kdy o distribuci zpráv účastníkům rozhoduje moderátor. Ten vyřazuje z distribuce např. duplicitní zprávy nebo zprávy netýkající se tematického zaměření konference. Ke komunikaci uživatele s programem slouží administrativní adresa konference, na distribuční adresu je možné zasílat zprávy pro účastníky konference. Konference jsou zpravidla otevřené všem uživatelům, existují však i uzavřené konference, do nichž může účastníky na základě určitých kritérií zařadit pouze správce konference.
[RENDA-2002]
[ŘÍHA-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000604.htm ]