NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
elektronická pošta
mail, systém elektronických zpráv, e-mail
Základní síťová služba určená pro korespondenci mezi uživateli počítačové sítě. Vlastníkovi poštovní schránky (a adresy elektronické pošty) umožňuje vytvořit, odeslat a přijmout zprávu včetně připojeného souboru, používat adresář, být účastníkem elektronických konferencí apod. Pro přenos elektronické pošty v síti TCP/IP, tj. pro přenos zpráv od klienta pošty směrem k poštovnímu serveru a mezi poštovními servery, se používá protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Zprávy ze serveru poštovní klient získává pomocí protokolu POP3, případně IMAP4. Pro práci s elektronickou poštou je používán klientský program. S rozvojem služby WWW došlo ke vzniku tzv. freemailových služeb, které umožňují využívání elektronické pošty bezplatně prostřednictvím webového prohlížeče.
[HLAVENKA-2002]
[RENDA-2002]
[ŘÍHA-2002]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000605.htm ]