NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
elektronická výměna dat
Označení pro sadu standardů umožňujících výměnu dat obchodního charakteru (kancelářské dokumenty, faktury, objednávky apod.). Cílem EDI je zrychlit komunikaci a odstranit přebytečnou administrativní práci. Nutnou podmínkou je používání standardních přenosových a formátovacích protokolů. V jednotlivých zemích jsou zřizována národní centra pro racionalizaci procedur (např. v ČR tuto roli plní FITPRO (Facilitation Trade Procedures) při České obchodní komoře).
[HLAVENKA-1997:133]
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[TECHENC]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000606.htm ]