NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
extranet
Soukromá počítačová síť, která používá protokoly internetu a veřejný telekomunikační systém pro bezpečné sdílení obchodních informací nebo jiných typů zdrojů s dodavateli, zákazníky, partnery, uživateli nebo jinými subjekty. Extranet lze chápat jako část intranetu organizace, která je na základě různých úrovní přístupu dostupná i uživatelům mimo organizaci, jež soukromou síť provozuje.
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[TECHENC]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000607.htm ]