NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
fuzzy vyhledávání
1. Vyhledávání, při kterém se připouští i částečná shoda slov. Některé systémy jej nabízejí jako prevenci proti nepřesnému zápisu klíčových slov (překlepy, chybějící písmena aj.). - 2. Vyhledávání založené na fuzzy logice.
[BAEZYATES-1999:35]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000609.htm ]