NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
přístupové heslo
uživatelské heslo
Znakový řetězec používaný jako autentizační informace pro rozpoznávání uživatelů oprávněných používat ve stanoveném rozsahu určitý výpočetní prostředek nebo datový zdroj.
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000610.htm ]