NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
historie vyhledávání
Funkce pro sledování postupu vyhledávání uživatele v průběhu jeho práce s vyhledávací službou nebo databází. Může sloužit pro postupné upřesňování dotazu, případně pro návrat na určitou úroveň formulace dotazu v rámci postupného upřesňování dotazu apod. Některé systémy umožňují uložení (příp. vytištění) historie vyhledávání pro použití odladěného vyhledávacího dotazu při opětovném vyhledávání shodných informací (např. po aktualizaci databáze).
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000611.htm ]