NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hledání podle pole
Schopnost omezit vyhledávání zadaného slova nebo fráze pouze na určitou část dokumentu, pole, které je podmnožinou strukturovaného záznamu. Podmínkou je explicitní struktura dokumentů. Typické pro dokumentograficky orientované systémy, kdy jsou indexována pole popisu původního dokumentu (autor, název, klíčová slova apod.). Je možné i u semistrukturovaných dokumentů, jako jsou např. HTML dokumenty, ve kterých některé značky mají strukturní charakter.
[SEARCHENGINEWATCH-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000612.htm ]