NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
HTML
hypertextový značkovací jazyk
Značkovací jazyk pro vyjádření struktury dokumentu, který má být prezentován v rámci služby WWW. Dokument se skládá z elementů, které jsou vyznačeny tagy. Element dává vymezenému textu určitý význam (např. nadpis nejvyšší úrovně). HTML dále umožňuje vytvářet hypertextové vztahy buď v rámci téhož dokumentu, nebo mezi různými dokumenty (nezávisle na jejich umístění s využitím URL).
[HLAVENKA-1997:193]
[ŘÍHA-2002]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000613.htm ]