NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
HTTP
Protokol pro přenos HTML dokumentů mezi servery a klienty služby WWW. Server, který umožňuje přístup k souborům pomocí HTTP, se nazývá HTTP server, nebo častěji WWW server. Klientem je internetový prohlížeč.
[HLAVENKA-1997:193]
[ŘÍHA-1996:42]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000615.htm ]