NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hypertext
Nelineární uspořádání textu, ve kterém jsou jednotlivé části navzájem propojeny hypertextovými vazbami. Vazby jsou v textu (resp. dokumentu) označeny zvýrazněním významových slov nebo grafickými symboly.
[POKORNÝ-1998]
[ŘÍHA-2002]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000617.htm ]