NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hypertextová vazba
hypertextový odkaz
Propojení mezi částmi (uzly) v hypertextových nebo hypermediálních dokumentech. Vazba může spojovat dva úseky v rámci jednoho dokumentu (interní vazba) nebo naopak dva různé dokumenty na různých počítačích (externí vazba).
[HLAVENKA-1997:195]
[ŘÍHA-1996:42]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000618.htm ]