NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
IP adresa
číselná adresa
Jedinečná číselná adresa podle protokolu IP, která slouží jako identifikátor počítače nebo zařízení na síti TCP/IP. Při zápisu se jednotlivá čísla oddělují tečkami. Každý počítač trvale připojený k internetu má přidělenu číselnou adresu, která je jednoznačná v celém internetu. Vzhledem k tomu, že číselné IP adresy jsou obtížně zapamatovatelné, je používán systém doménových jmen. Původně se IP adresa vyjadřovala čtveřicí čísel (32 bitů), toto se dnes označuje jako IPv4. Nástupcem je IPv6 umožňující výrazně větší adresní prostor, který bude zapotřebí i s ohledem na rozšiřování spektra připojovaných zařízení (např. Internet věcí).
[HLAVENKA-1997:211]
[ŘÍHA-1996:47]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000620.htm ]