NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kaskádové styly dokumentů
Soubor pravidel pro grafickou úpravu webových dokumentů. Pomocí kaskádových stylů lze definovat formát vlastnosti (písmo, zarovnání, barvy atd.) samostatně pro každý logický prvek struktury dokumentu (nadpisy, běžný text, odkazy atd.), definice je uplatněna jednotně v celém dokumentu. Jde o účinný prostředek pro zajištění jednotného vzhledu celého webu založený na principu oddělení popisu struktury (HTML) od její vizualizace (CSS). Výrazným příspěvkem je i HTML5 obsahující více sémantických elementů.
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[TECHENC]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000621.htm ]