NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kotva
HTML kotva
Část textu nebo obrazový prvek specifikující cíl hypertextového odkazu, současně vlastnost objektu v jazyce HTML.
[HLAVENKA-1997:17]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000622.htm ]