NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kyberprostor
virtuální realita, kybernetický prostor
Metafora používaná pro nehmotný svět vytvořený počítačovými, informačními a komunikačními systémy a technologiemi.
[ŘÍHA-2002]
[WEBOPEDIA]
[TECHENC]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 06 / 000000626.htm ]